Whatsapp : 0532 209 51 69

Bilgi Güvenliği

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

Bilgi güvenliğine büyük önem veren kurumumuzun temel ilkeleri; · Halı / İplik sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,

· Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,

· Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirlerinin ve BGYS’nin (*) sürdürülebilirliğini sağlamak,

· Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır.